Vaesner

20. spillegang: Jagten på Alkymifotografen

Juli 1914, som husket af Constantine Cornwall.

Vi har møde. Frk. Highlord er kommet tilbage, endelig kan jeg få snakket sagen omkring tiggeren igennem med hende. Det bliver udsat til mødet på Lørdag, godt. Vi snakker om planen for at finde dem der har gjort noget ved Prof. Albert Taylor. Vi beslutter os for at undersøge to spor, seglet og se om der er nogen, der har et kamera som det der stod på Hall laboratoriet.

Poul Clark kan fortælle os, at der er 5 biografer hvor linsen passer på, 2 hos Coleman og en hos dem selv. En af biograferne viser lidt lødige film. Derudover en flok laboratorier der kunne være interessante.

Vi diskutere mulighederne for at finde ud af hvorfor politiet kom efter os. Vi bliver enige om endnu et indbrud hos Frk. Taylor med os andre liggende i skjul og afventende. Vi fortæller intet til Frk. Hennigan som vi mistænker for at være kilden til problemet.

Sir Winston har fastslået, at seglet måske har relation til en ridder fra korstogene. Det bliver undersøgt om der er en nærmere forbindelse til et hemmeligt selskab fra ham. Derudover er der kun to steder hvor de sælger den lak de har brugt, vi kan undersøge de to steder nærmere.

Vi beslutter os for at spise noget sammen, Hr. O’brian, Hr. Holmes, Sir Winston, Frk. Hennigan og jeg selv. Det var en meget hyggelig diskussionen selskabet til trods.

Næste dag forsøger vi at finde ud af noget med det her lak og segl. Jeg er med noget af vejen, men uden den store succes, og jeg beslutter at tage hjem og vente på at de andre får held til noget. Jeg finder ud af, at jeg kan pacificere en del af Dobbeltgængeren med magneter. Det kan jeg bruge i mine undersøgelser.

Dagen efter, lørdag, er der møde. Vi diskuterer en række emner. Den første er hvorvidt vi skal bruge trolddom og lignende som vores fjender. Det blev besluttet at det gør vi ikke. Det andet er hvorvidt vi rydder op efter os, når vi laver noget beskidt, f.eks. når folk er blevet slået ihjel med reference til det mord som O’Brian foretog på en tigger. Der bliver enighed om, at den slags skal man rydde op efter. Det tredje var en kort orientering om Prof. Albert Taylor-sagen. Ingen spørgsmål. Det fjerde var muligheden for vagter, som blev diskuteret. Efter en kort diskussionen blev det besluttet, at vi ikke skulle hyre vagter. Det femte var skalkeskjul. Vi diskuterede det igennem og blev enige om at ikke gøre mere ud af dyr, men skaffe nogle kasser og lignende til lageret. Det sjette var sprogbrug. Jeg argumenterede for, at vi vælger at bruge begreberne “Ekstravidenskabelig” frem for “Overnaturlig” og lignende. Formålet er at sikre, at vi ikke låser os i opfattelsen af, at tingene er overnaturlige. En lang diskussion ender med, at jeg må acceptere, at de andre ikke er indstillet på dette.

Comments

KaareMKjaer

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.