Vaesner

5. Spillegang: Sandhedens Vogtere Anno 1914

År 1914, som husket af Constantine Cornwall.

Tager hjem fra Mr. Winston, snakker lidt med min far om episoden. Fandt ud af at lilletrold åbenbart har virket enormt tillidsvækkende selvom det var lidt mistænkelige omstændigheder han kontaktede forældrene på. Hvad er mønstret i hvem der blev valgt?

Kigger nogle avisartikler igennem fra dengang. Der var en politimand ved navn Maximillian Rent og der var angivelse af tidspunkt og hvor det foregik. Overvejer at tager derud, men det må vente.

Tager ud til Winston og snakker sagerne igennem, får ham til at indkalde de andre til møde i morgen middag. Tager hjem og læser for at passe mit studie.

Vi mødes alle næste dag til middag hos Hr. Winston, også Frk. Henningan. VI bliver her enige om at stifte en gruppe der skal til bunds i det her og finde ud af, om der er en trussel mod vores liv, og hvad der egentlig foregik dengang.

Følgende folk meldte sig til at være med til denne nye loge; Sandhedens Vogtere Anno 1914:

  • Roger Winston, Adelsmand og kavalariofficer; Logemester
  • James Anderson, præstelærling, Kappelan
  • Constantine Cornwall, polyteknisk studerende
  • Thomas O'Brian, Privatdetektiv
  • Jessica Highlord, Sygeplejerske
  • Peter Bails, Bokser?
  • James Christian, Adelsmand
  • Oliver Holme, Revisor
  • Olivia Thompson, Ukendt hverv
  • Rebecca Hennigan, Borgmesterdatter

Alle 10, som var i huset dengang. Målet er at finde ud af hvad der foregik dengang og hvorfor vi skal slås ihjel på den baggrund.

Hvert møde starter med at der undersøges om der er flertal for mistillid til Logemesteren og såfremt det er tilfældet, skal der findes en ny med et flertal. Kan der ikke samles et flertal om en ny, bliver den gamle siddende indtil næste møde.

Comments

KaareMKjaer

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.