Vaesner

6. Spillegang: Den Ungarske Ræv

År 1914, som husket af Constantine Cornwall

Forhør af Hr. Wernsturm ved Hr. Cornwall.

Han henvendte sig til Hr. Fox for at få sin tilstand kureret, det er nu cirka et år siden. Hr. Fox påstod der var en kur, da Frk. Carpenter ikke ville forloves med ham i hans nuværende tilstand.

Hr. Fox bortførte Frk. Carpenter for at afpresse Hr. Wernsturm til at gøre noget for ham for omtrent 3 uger siden. Han forsøgte at løslade hende, men han havde en hær af dyr til at beskytte hende.Hr. Wernsturm var ikke klar over, at han havde slået Frk. Holme ihjel, han troede det var Hr. Holme han havde slået ihjel.

Han påstår at han ikke ejer mere end det palæ vi var ved – det skal der kigges op på. Han påstår også han er 55 år gammel, men ser yngre ud. Han er af tysk afstamning, og det er også der hans familie er. Han er villig til at melde sig til politiet og tage sin straf.

Hr. Fox ejer et dyreshow, og har opholdt sig i Manchester i et stykke tid indtil for et par uger siden. Dyreshowet hedder "Den Fabelagtige Mr. Fox" og vi får en adresse.

Vi diskutere, om der er en bedre brug af Hr. Wernsturm end at lade ham melde sig til politiet. Det ender med at vi stemmer om hvorvidt vi skal give Hr. Wernsturm buddet om, at arbejde sammen med os, eller skal få ham til at melde sig i politiet. Vi beslutter at vi vil give ham buddet om samarbejde under følgende betingelser:

  • Han skal spærres inde under vores kontrol.
  • Han skal medgive, at han vil underkaste sig videnskabelige undersøgelser med henblik på at finde en kur og finde ud af mere om hans evner og deres oprindelse.
  • Han skal hjælpe os med hans evner i det omfang, vi har brug for.
  • Efter vi har fundet en kur for hans lidelse vil vi jævnligt vurdere om han skal frigives.
  • Der udpeges to folk til at tage ansvaret for hans videnskabelige, sikkerhedsmæssige og moralske varetægt.
  • Det må være op til folk der er til stede i situationen at vurdere hvilke midler der vil bruges til stoppe ham, under hensyn til omstændighederne og menneskehedens fælles bedste, skulle han forsøge at stikke af.
  • Hr. Wernsturms formue og midler skal administreres af Logen og af disse midler skal der betales for hans egen kost, logi og forskning. Ved en eventuel frigivelse vil han modtage en formue svarende til hans formue ved tidspunktet af indgåelse af aftalen plus renter, i det omfang formuen indeholder tilstrækkeligt med midler, alle øvrige midler overgår til Logen.

Kapellanen Anderson og Hr. Cornwall får ansvaret for hans videnskabelige, sikkerhedsmæssige og moralske varetægt. Hr. Wernsturm accepterer forslaget.

Det blev besluttet at Frk. Henningans fader (borgmesteren) skulle hjælpe med at finde et sted, hvor vi kan indrette et forsknings/fængsels område. Det viser sig dog senere, at de områder hun kan skaffe ikke er velegnede. Vi holder pause indtil mandag, hvor vi skal have undersøgt palæerne og fundet frem til Hr. Fox. Vi skal også have fundet en bygning og indrette os i.

Vi vælger at bruge en af Hr. Wernsturms lagerbygninger som vi ombygger til hovedkvarter. Vi påstår offentligt, i det omfang det er behøvet, at vi ombygger det til at bruge til undersøgelse og transport af dyr.

Vi undersøger sagen om palæerne nærmere og vi fandt, at han kun havde et palæ. Vi tager ud for at se nærmere på det igen. Vi finder et brev på ungarsk og en kuvert med en adresse på Hr. Rokat, som er den samme adresse som Hr. Fox har.

Dagen efter tager vi ud til det, hvor Hr. Fox burde have hjemme, der lader til at være et andet show på programmet. Vi tager op og kigger, og det lader til at Hr. Fox er stukket af. VI får lejlighed til at rode hans kontor igennem, men uden at finde noget af betydning. Han har ikke været der i 3 uger, hvilket passer med at han forsvandt lige inden han tog ud i Wernsturm palæet for at holde Frk. Carpenter gidsel.

Vi får oversat brevet og det har følgende ordlyd:

Hr. Rókát

Tak for dit brev, det er lang tid siden sidst. Det vidste sig jo at markedet i Praag var et godt sted at mødes med folk.

Ligeledes skal du have tak for informationerne. Det lyder i hvert fald som om den omtalte, Hr. Holme, var en af dem som var til stede.

Der er optakt til krig, så sørg for at pas på dig selv. Deres direktorat for militær efterretningstjeneste er sikkert på jagt efter østrig -ungarnske besøgende.

I tilfælde af at problemet ikke er til at løse på egen hånd, så kontakt os i Wien til konferencen her til sommer. Så må vi bruge hvad du har lært til at få Hr. Gespenst til at tage sig af dem.

Held og lykke

Med venlige hilsner

Hr. Egeret

Navnene må være dæknavne. Ræv (Rokat), Mus (Egeret), Spøgelse (Gespenst)... måske er de alle sammen spioner? Men hvorfor har de en interesse i hvad der foregik dengang?

Det tyder på Hr. Fox er rodet ind i noget med spionage, men samtidig er interesserede i ekstravidenskabelige begivenheder. Hvorfor?

Comments

KaareMKjaer

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.